U Sloveniji je postotak osoba sa znanstvenim zvanjem veći nego u ostalim zemljama Zapada – OESR

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OESR), u Sloveniji raste broj diplomanata sa srednjih stručnih i visokoobrazovnih ustanova. Dakle, ako je 2008. postotak osoba između 25 i 34 godine sa srednjim stručnim i visokim obrazovanjem bio 30%, u 2018. je 41%. Istovremeno, odnos diplomanata sa srednjim stručnim i visokim obrazovanjem je približno isti.

Prema OESR-ovom istraživanju “Osvrt na obrazovanje 2019.” broj doktoranata u Sloveniji u dobi između 25 i 34 godine iznosi 5,3%, a uopćeno među odraslima (25 do 64), 3. 8%. Za usporedbe, u zemljama OESR-a ova stopa iznosi 0,8%, odnosno 1,1%.

Prema posljednjim podacima OECD-a, Slovenija troši 4,3% BDP-a , a na predškolsko i obrazovanje u cjelini – 5,3% BDP-a.

Izvor: dnevnik.si