U Sloveniji je procenat osoba sa naučnim zvanjem veći nego u ostalim zemljama Zapada – OESR

Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OESR), u Sloveniji raste broj diplomaca sa srednjih stručnih i visokoobrazovnih ustanova. Dakle, ako je 2008. procenat osoba između 25 i 34 godine sa srednjim stručnim i visokim obrazovanjem bio 30%, u 2018. je 41%. Istovremeno, odnos diplomaca sa srednjim stručnim i visokim obrazovanjem je približno isti.

Prema OESR-ovom istraživanju „Osvrt na obrazovanje 2019“ broj doktoranata u Sloveniji u dobi između 25 i 34 godine iznosi 5,3%, a uopšteno među odraslima (25 do 64), 3. 8%. Za poređenje, u zemljama OESR-a ova stopa iznosi 0,8%, odnosno 1,1%.

Prema poslednjim podacima OECD-a, Slovenija troši 4,3% BDP-a , a na predškolsko i obrazovanje u celini – 5,3% BDP-a.

Izvor: dnevnik.si