U tijeku su prijave za 6. Međunarodnu konferenciju o menadžmentu i organizaciji

U razdoblju od 11. do 12. srpnja 2020. održat će se šesta po redu Međunarodna konferencija o menadžmentu i organizaciji „Integrating Organizational Research: Individual, Team, Organizational and Multilevel Perspectives“ (Integrirano organizacijsko istraživanje: individualne, timske, organizacione i perspektive na više razina). Događanje organiziraju Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Društvo “Slovenska akademija menadžmenta” i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha konferencije je proširiti diskusiju o problemima višeslojnog proučavanja pojava u teoriji i u praksi, pridonoseći tako boljem razumijevanju rada organizacija, njihovog funkcioniranja i ponašanja radi većeg uspjeha. Danas se većina industrijskih istraživanja još uvijek provodi na individualnoj razini: na razini određenih lica (organizacijsko ponašanje, psihologija organizacije), na timskoj razini (socijalna psihologija, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje projektima), na razini zajednice (strateško upravljanje, organizaciona teorija), međutim, zbog složenosti pojava u društvima, postoji potreba za višeslojnom studijom. Sve više istraživača u svojim analitičkim studijama povezuje različite razine, posebno u područjima kao što su upravljanje osobljem, organizacijsko ponašanje, menadžment inovacija, grupna obuka itd.

Važni datumi:

  1. rok za podnošenje detaljnih sažetaka radova: 15. veljača 2020;
  2. registracija: travanj-svibanj 2020.
Službena web stranica konferencije Registracija i/ili dostavljanje sažetka rada Više iniformacija

Izvor: efnet.si