U tijeku su prijave za Rubikon – natječaj slovenskih studenata za prezentaciju rješenja Europskog suda za ljudska prava

Ovo natjecanje doprinosi boljoj obuci slovenskih pravnika: boljoj zastupljenosti tužitelja i države, boljoj zaštiti konvencionalnih prava u donošenju i primjeni regulatornih akata, kao i u funkcioniranju općih sudova, ustavnih sudova i zastupnika. Natjecatelji se obučavaju za predviđanje odluka Europskog suda za ljudska prava u svakom konkretnom slučaju u kojem mogu sudjelovati kao predstavnici tužitelja, tužene države ili kao sastavljači pravnih odluka ili sudskih naloga.

Studenti s Europskog fakulteta prava Novog sveučilišta, Pravnog fakulteta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani i Fakulteta za menadžment Sveučilišta u Ljubljani pozvani su da sudjeluju u natjecanju Rubikon. Prijave za sudjelovanje šalju se do 31. ožujka 2020. na adresu: referat@epf.nova-uni.si. U slučaju velikog broja prijava, izborna faza održat će se na Europskim fakulteta prava Novog sveučilišta, a datum održavanja biti poznat naknadno.

Završna faza natjecanja održat će se 14. svibnja 2020. u Ljubljani. Sudionici sami biraju bilo koji slučaj ECHR-a protiv bilo koje zemlje potpisnice Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (samo ne protiv Slovenije). U finalu, sudionici imaju deset minuta da predstave odluku ECHR-a koje su izabrali. Nakon toga odgovaraju na pitanja povjerenstva koje se sastoji iz predavača, bivših sudaca Ustavnog suda i stručnjaka za retoriku. Nakon rezultata natjecanja, finalisti će dobiti diplome i knjige kao nagrade, a pobjednik će dobiti pehar.

Detaljnije

Izvor: epf.nova-uni.si