U toku su prijave za Rubikon – konkurs slovenačkih studenata za prezentaciju rešenja Evropskog suda za ljudska prava

Ovo takmičenje doprinosi boljoj obuci slovenačkih pravnika: boljoj zastupljenosti tužitelja i države, boljoj zaštiti konvencionalnih prava u donošenju i primeni regulatornih akata, kao i u funkcionisanju opštih sudova, ustavnih sudova i zastupnika. Takmičari se obučavaju za predviđanje odluka Evropskog suda za ljudska prava u svakom konkretnom slučaju u kojem mogu učestvovati kao predstavnici tužitelja, tužene države ili kao sastavljači pravnih odluka ili sudskih naloga.

Studenti sa Evropskog fakulteta prava Novog univerziteta, Pravnog fakulteta Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru, Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani i Fakulteta za menadžment Univerziteta u Ljubljani pozvani su da učestvuju u takmičenju Rubikon. Prijave za učešće šalju se do 31. marta 2020. na adresu: referat@epf.nova-uni.si. U slučaju velikog broja prijava, izborna faza održaće se na Evropskim fakulteta prava Novog univerziteta, a datum održavanja biti poznat naknadno.

Završna faza takmičenja održaće se 14. maja 2020. u Ljubljani. Učesnici sami biraju bilo koji slučaj ECHR-a protiv bilo koje zemlje potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (samo ne protiv Slovenije). U finalu, učesnici imaju deset minuta da predstave odluku ECHR-a koje su izabrali. Nakon toga odgovaraju na pitanja komisije koja se sastoji iz predavača, bivših sudija Ustavnog suda i stručnjaka za retoriku. Nakon rezultata takmičenja, finalisti će dobiti diplome i knjige kao nagrade, a pobednik će dobiti pehar.

Detaljnije

Izvor: epf.nova-uni.si