Ublaživanje mera za suzbijanje epidemije na našem partnerskom fakultetu u Bratislavi

Naš partnerski fakultet u Bratislavi – Vysoká škola manažmentu će  1. juna 2020 ublažiti dosadašnje mere povezane sa širenjem virusa COVID-19.

Photo: Ublaživanje mera za suzbijanje epidemije u Bratislavi/unsplash/Aaron Burden

U zgradi fakulteta će zaposleni još uvek morati ulaziti sa maskom na licu. Predavanja i polaganje ispita će do kraja semestra još uvek biti online. Sa prethodnim dogovorom izmedju studenta i odgovorne osobe na fakultetu će student moći doći na fakultet za vreme konsultacija.

Fakultet sa ublaživanjem mera sledi uputstvima nadležnih organa – Ministarstva za zdravlje Slovačke republike  i Kancelarije za javno zdravlje Slovačke republike, Kancelarije glavnog higijeničara Slovačke republike, Ministarstva za obrazovanje, nauku, istraživanja i sport Slovačke republike.

Izvor: vsm.sk