Učenici Gimnazije Kranj organizovali su mini zasedanje „Generalne skupštine UN-a“

Učenici Gimnazije Kranj organizovali su mini zasedanje „Generalne skupštine UN-a“ U okvoru međunarodnog projekta u kojem učenici „kopiraju“ rad Skupštine UN-a, gimanzijalci su ugostili vršnjake iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.  U organizaciji i sprovođenju ovog događaja učestvovalo je 30 učenika međunarodnog programa Gimnazije Kranj.

Događaj je održan od 12. do 14. oktobra 2018. godine. Na plenarnom zasedanju kao gost učestvovao je i kranjski političar Jelko Kacin, diplomatski predstavnik Slovenije u NATO. Glavni sekretar UN ovih dana bio je student četvrte godine Tadej Rajgelj.

Razgovori mladih „UN-ovih diplomata“ bili su posvećeni raspravi aktuelnih pitanja međunarodne politike: rat u Siriji, problemi nasilja itd. Prema rečima strnaih učesnika, saradnja u okvoru sličnih događaja je za njih ulaganje u poboljšanje međusobnog razumevanja među ljudima. Napominjemo da je Gimnazija Kranj prvi put održala takav događaj.

Izvor: dnevnik.si