Učinkovito upravljanje s časom: delavnica za študente

  1. Kdaj: torek, 12. november 2019, ob 13. uri
  2. Dolžina: 90 minut
  3. Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, dvorana Južni stolp
  4. Izvajalec: Jana Kavčič, karierna svetovalka KC UM

Čas je edinstven in omejen vir, ki ga imamo vsi na voljo v isti količini. Izgubljenega časa ne moremo povrniti, zato je ključno, da s časom razpolagamo učinkovito in načrtovano. Udeleženci bodo na delavnici spoznali, da nadzor nad porabo časa veča osebnostno storilnost, pomaga pri uspešnem uresničevanju ciljev, zmanjšuje stres ter vpliva na boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

Okvirne teme delavnice:

  1. Analiza porabe časa
  2. Postavljanje ciljev in prioritet
  3. Načrtovanje časa
  4. Prepoznanje in izognitev časovnim oviram
  5. Spremljanje napredka
Prijava

Vir: kc.um.si