Učna ekskurzija v okviru projekta Geofood

Raziskovalke Fakultete za turizem UM, doc. dr. Maja Turnšek, asist. Barbara Pavlakovič in pred. Katja Čanžar so v okviru projekta Geofood skupaj z Občino Brežice pripravile učno ekskurzijo na Nizozemsko, katere se je udeležilo 21 predstavnikov fakultete, občine in lokalnih pridelovalcev hrane.

Udeležili so se uradnega dogodka ob odprtju raziskovalnega akvaponičnega sistema, ki so ga vzpostavili na Wageningen University na Nizozemskem. Na spremljajoči okrogli mizi je sodelovala tudi doc. dr. Turnšek. Slovenska odprava si je ogledala številne rastlinjake in kmetije na Nizozemskem.

Projekt Geofood je del širšega evropskega projekta Geothermica (ERANET Cofund GEOTHERMICA project, Project no. 731117, sofinanciran s strani evropske komisije), ki spodbuja uporabo geotermalnih virov. Projekt Geofood izpostavlja predvsem uporabo geotermalne energije za ogrevanje rastlinjakov, kjer lahko vzpostavimo akvaponični sistem – vzporedno gojenje rib in zelenjave, s tem da uporabimo odpadke rib za gnojenje rastlin. Hkrati lahko vzpostavljenemu sistemu dodamo vrednost s preoblikovanjem v turistično ponudbo. Partnerji projekta so Wageningen University, LandIng Aquaculture in Ammerlaan iz Nizozemske, University of Iceland in Samraekt iz Islandije ter Univerza v Mariboru in Občina Brežice iz Slovenije.

Vir: um.si