Udeležba na dogodku FemaleTalent@ECB Open Day

Evropska centralna banka je pozvala Univerzo v Mariboru k nominaciji dveh zelo nadarjenih študentk zadnjega letnika dodiplomskega študija, ki izkazujeta izjemne študijske rezultate oz. študentki magistrskega ali doktorskega študija ene izmed naslednjih (oz. podobnih in primerljivih) smeri: fizika, kemija, strojništvo, informacijska tehnologija, arhitektura ali okoljske vede. Izbrani študentki se bosta lahko udeležili dogodka z naslovom FemaleTalent@ECB Open Day, ki bo 4. maja 2017 v prostorih ECB (The European Central Bank, Sonnemmannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Nemčija) med 9.30 in 17.30 uro.

Tam boste lahko pridobili informacijo o tem, kaj je potrebno za delo v tako veliki instituciji, kot je Evropska centralna banka, hkrati pa bo omogočeno mreženje s strokovnjaki, zaposlenimi v ECB in bodočimi diplomantkami s celotne Evrope.

Osnovni namen je pritegniti zelo nadarjene študentke s predhodno navedenih področij, hkrati pa jih motivirati, da postanejo ambasadorke ECB, ki bodo delile informacije, pridobljene na dogodku, med ostalimi študenti UM.

Udeležba na dogodku bo sofinancirana s strani organizatorja, za prevoz do kraja dogodka pa bo poskrbela Univerza v Mariboru. Zaradi oddaljenosti kraja dogodka bo odsotnost trajala predvidoma dva oz. tri dni. Vljudno vas prosimo, da nam najkasneje do petka, 20. januarja 2017 do 14. ure, na elektronski naslov karierni.center@um.si posredujete motivacijsko pismo, v katerem navedete, zakaj menite, da ste primerna kandidatka prav vi. Prosimo vas, da priložite tudi svoj življenjepis. Selekcijo bomo na UM izvedli na podlagi:

  1. Prejetega motivacijskega pisma in življenjepisa;
  2. Povprečne ocene vašega študija.

Informacijo o tem, ali ste bili predlagani, boste prejeli najkasneje do 25. 1. 2017, pri čemer vas bomo v tem primeru zaprosili tudi za pisno potrditev udeležbe in za izpolnitev obrazca za udeležbo (to bo potrebno urediti do 31. 1. 2017 v prostorih Rektorata Univerze v Mariboru). Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslov matej.kosi@um.si ali na tel. 02 235 5209.

Application form FemaleTalent@ECB Open Day (pdf).

Vir: um.si