Udruženje EUTOPIA na čelu sa Univerzitetom u Ljubljani dobila je 5 miliona evra u okviru programa Erasmus+

Udruženje EUTOPIA na čelu sa Univerzitetom u Ljubljani dobila je 5 miliona evra u okviru programa Erasmus+. Cilj rada udruženja  je poboljšanje kvaliteta evropskog visokog obrazovanja.

Udruženje već priprema zajedničke programe postdiplomskog obrazovanja, zajedničke doktorske programe za istraživače na početku karijere, programe razmene studenata i osoblja.

Primljenih 5 miliona evra daće radu udruženja dodatni podsticaj. EUTOPIA će se truditi da istupa kao mreža evropskih univerziteta, koji rade na rešavanju globalnih problema savremenog doba u okviru zajedničkih istraživanja, kroz povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kao i zajedničkom  primenom inovacija.

Podsećamo da se EUTOPIA sastoji od Univerziteta u Briselu (Vrijie Universiteit Brussel), Univerziteta u Geteborgu, Univerziteta Paris-Sena, Univerziteta Pompeu Fabra u Barceloni i Univerziteta u Vorviku. Navedeni univerziteti sprovode istraživanja u 760 područja nauka. EUTOPIA objedinjuje više od 165.000 studenata, 30.000 zaposlenih u šest zemalja i 90.000 diplomiranih studenata.

Izvor: uni-lj.si