UKM kot partner v evropskem projektu H2020

UKM kot partner sodeluje v evropskem projektu H2020 NI4OS-EUROPE: BUILDING NATIONAL INITIATIVES FOR OPEN SCIENCE IN EUROPE. V tri leta trajajočem projektu poleg UKM kot nacionalni partner sodeluje še javni zavod Arnes.

Projekt obsega: odprti dostop do znanstvenih rezultatov, ponovno uporabo javnih in raziskovalnih podatkov pa tudi vzpostavitev skupne evropske platforme za odprto znanost pod imenom Evropski oblak odprte znanosti (EOSC).

Projekt se osredotoča na območje Jugovzhodne Evrope, da bi na tem območju spodbudili sodelovanje ključnih deležnikov na nacionalni in regionalni ravni, da bi okrepili usklajeno delovanje, dosegli učinkovito komunikacijo in poenotili nacionalne prakse z EOSC, tako na tehnični/operativni ravni kot tudi na strateški (politike razvojnih mehanizmov in odprte znanosti).

Vir: um.si