UM FGPA je uspešno sodelovala pri projektu razvoja rekreativno-turistične infrastrukture občine Slovenske Konjice

UM FGPA je uspešno sodelovala pri projektu »Celovite prostorske zasnove dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za občino Slovenske Konjice«. Partnerja projekta sta bila Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice in občina Slovenske Konjice.

Namen je bil povečati turistično privlačnost in obiskanost občine ter okolice za lokalno prebivalstvo ter obiskovalce.

S preveritvijo sodobnih turistično-rekreacijskih trendov v svetu ter na podlagi razpoložljive infrastrukture, so oblikovali celovito programsko-prostorsko rešitev, ki bo s pomočjo peš in kolesarskih poti povezala vse obravnavane lokacije v novo celoto z namenom izkoriščanja potencialov občine.

Pomemben doprinos projekta predstavlja raziskava sodobnih turistično-rekreacijskih trendov, ki lahko prispevajo k sodobnemu razvoju in razširjeni ponudbi aktivnosti v občini Slovenske Konjice. 

Vir: fgpa.um.si