Университетот во Марибор ве поканува да земете учество во конкурсот за титулата најдобар студент, наградниот фонд ќе биде 1200 евра

Универзитетот во Марибор одржува конкурс за титулата најдобар студент во 2018/2019 учебна година. Пријавите за учество се примаат до 08 април 2019 година до 12:00 часот. Конкурсот е насочен кон мотивирање на најдобрите студенти за нивната успешност и висока мотивираност да продолжат со образованието како би се стекнале со квалитетно образование како фактор за конкурентност на пазарот на трудот.

Во конкурсот за титулта најдобар студент можат да земат учество студентите од универзитетот во Марибор, кои што не се стекнале со таа титула до сега, и кои што во учебната 2018/2019 година имаат статус на студенти во универзитетот во Марибор и високи оцени. Учесниците на конкурсот треба да бидат студенти од III година бакалавриат или I-II година на магистерски студии (под услов порано на бакалавриатска програма да студирале во универзитетот во Марибор).

Спонзор на конкурсот е компанијата Elektro Maribor d.d., Energija plus d.o.o., Oven Elektro Maribor d.o.o. Наградниот фонд за прво место е 600 евра, второ место е 400 евра, трето место е 200 евра.

Сите навремено добиени пријави ќе бидат разгледани од експертската комисија, во состав на која што ќе влезат: професор од универзитетот во Маробор, прецијалист од одделот за работи со студентите и образование, независен специјалист од службата за кадри и два претставника од студентите. Комисијата ќе ги оценува пристигнатите пријави до 25 април 2019 година.

Свечената церемонија за наградување на победниците ќе се одржи во првата половина на мај 2019 година. Наградите на победниците ќе им бидат исплатени на нивните банкарски сметки до 23 мај 2019 година.

Информации: studentski.svet@um.si.

Подетално

Извор: um.si, um.si