Универзитет во Нова Горица

Универзитетот во Нова Горица е основан во 2006 година, а според меѓународниот рејтинг U-Multirank надминува многу универзитети во регионот, како што се на пр. Универзитетот во Грац, Универзитетот во Трст, Универзитетот во Падова и Универзитетот во Загреб. Според меѓународното рангирање RUR (Round University Ranking), кое ги оценува и ги рангира најдобрите универзитети во светот, во 2016 година Универзитетот во Нова Горица го зазел високото 203. место, вбројувајќи се меѓу светската универзитетска елита.

Photo: University of Nova Gorica

Универзитет во Нова Горица (Univerza v Novi Gorici)

Нова Горица е град во западниот дел на Словенија, на границата со Италија. Во 1995/1996 година е основан Факултетот за природни науки, а до 2006 година е формиран Универзитетот во Нова Горица, кој се состои од 5 факултети, 2 виши школи, 6 лаборатории и 6 истражувачки центри.

Посебна гордост на Универзитетот е хадронскиот колајдер, кој се наоѓа во лабораторијата за астрофизика на елементарни честици. Овој акцелератор на честици е конструиран благодарение на соработката на Универзитетот во Нова Горица и Јапонскиот центар за физика на висока енергија. Тие заедно спроведуваат истражувања во областа на елементарните честички и распаѓањето на Б-мезонот.

Предностите за студирање на Универзитетот во Нова Горица се индивидуалниот пристап спрема секој студент, можноста за користење на модерните објекти за истражување, учеството во владини проекти и разновидни јазични и културни средини. Одличната локација меѓу Љубљана и Венеција, близината на Италија и поволната клима во регионот, на студентите им овозможува да бидат активни во текот на целата година.

Знаејќи ја важноста на здравиот и активен начин на живот, Универзитетот им посветува посебно внимание на студентите спортисти. За студентите со статус спортист, Универзитетот обезбедува прилагодена студиска програма.

Студиите на Универзитетот во Нова Горица се засновани на стекнување практично искуство. За да се постигне тоа, Универзитетот соработува со успешни фирми и им посветува големо внимание на научните истражувања. Универзитетот вработува исклучителни стручњаци кои им помагаат на учениците брзо да се ангажираат во истражувачката работа.

Во 2014 година, скоро 89 % од дипломираните студенти на Универзитетот се вработиле првата година по дипломирањето. Од дипломците по физика и астрофизика, како и по винарство и дигитална уметност, во последните неколку години нема невработени.

Меѓународна соработка

Универзитетот во Нова Горица учествува во програмата Еразмус+. Има склучено билатерални договори со универзитети од Чешка, Грција, Хрватска, Италија, Летонија, Германија, Шпанија, Турција и др. Исто така, Универзитетот има потпишано билатерални договори со универзитети во Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Индија, Кина и Венецуела.

За странски студенти постојат и стипендии, како што се стипендиите: Марија Склодовска-Кири и стипендиите CMEPIUS.

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х