Univerzitet u Novoj Gorici

Univerzitet u Novoj Gorici osnovan je 2006. godine, a međunarodnim rejtingom U-Multirank nadmašuje mnoge univerzitete u regionu kao što su npr. Univerzitet u Gracu, Univerzitet u Trstu, Univerzitet u Padovi i Univerzitet u Zagrebu.

Prema međunarodnom rangiranju RUR-a (Round Universiti Ranking), koji ocenjuje i rangira najbolje univerzitete na svetu, 2016. godine Univerzitet u Novoj Gorici zauzeo je visoko 203. mesto, ušavši tako među svetsku univerzitetsku elitu.

Photo: University of Nova Gorica

Univerzitet u Novoj Gorici (Univerza u Novoj Gorici)

Nova Gorica je grad u zapadnom delu Slovenije, na granici sa Italijom. Godina 1995 – 1996  osnovan je Fakultet prirodnih nauka, a do 2006. formiran je i Univerzitet u Novoj Gorici, koji se sastoji od 5 fakulteta, 2 više škole, 6 laboratorija i 6 istraživačkih centara.

Poseban ponos univerziteta je hadronski kolajder, koji se nalazi u laboratoriji astrofizike elementarnih čestica. Ovaj akcelerator čestica konstruisan  je zahvaljujući saradnji Univerziteta u Novoj Gorici i Japanskog centra za fiziku visoke energije. Oni zajedno sprovede istraživanja u oblasti elementarnih čestica raspadanja B-mezona.

Prednosti studiranja na Univerzitetu u Novoj Gorici  je praktično individualni pristup svakom učeniku, kao i mogućnost korišćenja modernih objekata za istraživanje, učešće u vladinim projektima i raznovrsna jezička i kulturna sredina. Odlična lokacija, između Ljubljane i Venecije, blizina Italije i povoljna klima u regionu omogućava studentima da budu aktivni tokom cele godine.

Poznajući važnost zdravog i aktivnog načina života Univerzitet posvećuje posebnu pažnju studentima sportistima. Za studente sa statusom sportiste Univerzitet obezbeđuje prilagođen program studija.

Studije na Univerzitetu u Novoj Gorici zasnovane su na sticanju praktičnog iskustva. Da bi to osigurali, univerzitet sarađuje sa uspešnim preduzećima i posvećuje veliku pažnju naučnim istraživanjima. Univerzitet zapošljava izuzetne stručnjake koji pomažu učenicima da se brzo angažuju u istraživačkom radu.

U 2014, gotovo 89% diplomiranih studenata Univerziteta zaposli se veće u prvoj godini nakon diplomiranja. Među diplomcima fizike i astrofizike, kao i programa vinogradarstva i digitalne umetnosti, u poslednjih nekoliko godina nije bilo nezaposlenih.

Međunarodna saradnja

Univerzitet Nova Gorica učestvuje u programu Erasmus+. Univerzitet ima bilateralne sporazume sa univerzitetima iz Češke Republike, Grčke, Hrvatske, Italije, Letonije, Nemačke, Španije, Turske i drugih. Pored toga, Univerzitet je potpisao bilateralne sporazume sa univerzitetima Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Indije, Kine i Venecuele.

Za strane studente moguće su i stipendije, kao što su stipendije Marija Sklodovska Kiri  i CMEPIUS stipendije.

Zatražite konsultacije

Naši specijalisti će Vam se javiti u roku od 1 dana

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х