Univerzitet u Novoj Gorici

Univerzitet u Novoj Gorici osnovan je 2006. godine, a međunarodnim rejtingom U-Multirank nadmašuje mnoge univerzitete u regionu kao što su npr. Univerzitet u Gracu, Univerzitet u Trstu, Univerzitet u Padovi i Univerzitet u Zagrebu.

Prema međunarodnom rangiranju RUR-a (Round Universiti Ranking), koji ocenjuje i rangira najbolje univerzitete na svetu, 2016. godine Univerzitet u Novoj Gorici zauzeo je visoko 203. mesto, ušavši tako među svetsku univerzitetsku elitu.

Photo: University of Nova Gorica

Univerzitet u Novoj Gorici (Univerza u Novoj Gorici)

Nova Gorica je grad u zapadnom delu Slovenije, na granici sa Italijom. Godina 1995 – 1996  osnovan je Fakultet prirodnih nauka, a do 2006. formiran je i Univerzitet u Novoj Gorici, koji se sastoji od 5 fakulteta, 2 više škole, 6 laboratorija i 6 istraživačkih centara.

Poseban ponos univerziteta je hadronski kolajder, koji se nalazi u laboratoriji astrofizike elementarnih čestica. Ovaj akcelerator čestica konstruisan  je zahvaljujući saradnji Univerziteta u Novoj Gorici i Japanskog centra za fiziku visoke energije. Oni zajedno sprovede istraživanja u oblasti elementarnih čestica raspadanja B-mezona.

Prednosti studiranja na Univerzitetu u Novoj Gorici  je praktično individualni pristup svakom učeniku, kao i mogućnost korišćenja modernih objekata za istraživanje, učešće u vladinim projektima i raznovrsna jezička i kulturna sredina. Odlična lokacija, između Ljubljane i Venecije, blizina Italije i povoljna klima u regionu omogućava studentima da budu aktivni tokom cele godine.

Poznajući važnost zdravog i aktivnog načina života Univerzitet posvećuje posebnu pažnju studentima sportistima. Za studente sa statusom sportiste Univerzitet obezbeđuje prilagođen program studija.

Studije na Univerzitetu u Novoj Gorici zasnovane su na sticanju praktičnog iskustva. Da bi to osigurali, univerzitet sarađuje sa uspešnim preduzećima i posvećuje veliku pažnju naučnim istraživanjima. Univerzitet zapošljava izuzetne stručnjake koji pomažu učenicima da se brzo angažuju u istraživačkom radu.

U 2014, gotovo 89% diplomiranih studenata Univerziteta zaposli se veće u prvoj godini nakon diplomiranja. Među diplomcima fizike i astrofizike, kao i programa vinogradarstva i digitalne umetnosti, u poslednjih nekoliko godina nije bilo nezaposlenih.

Međunarodna saradnja

Univerzitet Nova Gorica učestvuje u programu Erasmus+. Univerzitet ima bilateralne sporazume sa univerzitetima iz Češke Republike, Grčke, Hrvatske, Italije, Letonije, Nemačke, Španije, Turske i drugih. Pored toga, Univerzitet je potpisao bilateralne sporazume sa univerzitetima Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Indije, Kine i Venecuele.

Za strane studente moguće su i stipendije, kao što su stipendije Marija Sklodovska Kiri  i CMEPIUS stipendije.

Zatražite konsultacije

Naši specijalisti će Vam se javiti u roku od 1 dana

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete besplatne konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete besplatne konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x