Univerza Novi Gorici: izkušnje študentov

Po zaključenem študiju, pa tudi med njim, nam študentje poročajo, da je študij presegel njihova pričakovanja. Veseli nas, da niso le odlično izobraženi in usposobljeni, ampak tudi zadovoljni. To so besede nekaterih izmed njih:

»Za študij na Univerzi v Novi Gorici, smer gospodarski inžiniring, sem se odločil, ker je to dokaj nov študij, perspektiven in svež, ker omogoča zelo visoko zaposljivost. Dejansko se lahko po končanem študiju zaposliš v kateremkoli gospodarskem podjetju.«

»Predmetnik je zelo ažuriran. Smo stalno v stiku s časom. To pomeni, da se ne ukvarjamo toliko s starimi osnovami, ampak da se prilagajamo modernemu razvoju.«

»Na Univerzo v Novi Gorici sem se vpisala, ker je nov program, nekaj zanimivega, nekaj nevsakdanjega.«

»Sem študent Digitalnih umetnosti Univerze v Novi Gorici. Program je super, ker smo v majhni skupini. Fino je, ker imamo veliko gostujočih profesorjev, z njimi imamo delavnice.«

»Ena prednost je, da imamo študentje možnost soustvarjati svoj program. Bistvo programa je določeno, lahko pa si sami izberemo kakšne vsebine, ki nas bolj zanimajo, in jim damo več poudarka. Profesorji nas pri tem spodbujajo in so zadovoljni, da tako dobro sodelujemo.«

»Moram povedati, da sem res zadovoljen s pogoji študija, s profesorji, ki nas imajo, s celotnim vzdušjem, ki prevladuje na Univerzi.«

»V bistvu sem študij že zaključila, kot prva diplomantka Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. Trenutno sem tudi zaposlena na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo in v Centru za raziskave vina, tako da mislim, da si ne bi mogla želeti boljšega izkupička kot to, da imam službo v svoji stroki.«

Yuliia Hanzha (študentska izmenjava na Fakulteti za znanosti o okolju):
»At UNG I participated to group project, I visited all scientific evenings, I took part in students parties and everything what university prepare for students, and I like everything. In the future I’m planing to come to the UNG for writing masters diploma. UNG makes everything for students and it’s the best they doing for people!«.
Anja Soklič (bivša ptudentka Fakultete za znanosti o okolju):

»Pred nekaj leti sem zaključila študij na Fakulteti za znanosti o okolju, nato pa študij nadaljevala v Franciji in Avstriji. Pridobljeno znanje z UNG sem nadgradila z magisterijem Bionike/ Biomimetike v energijskih sistemih, kar v splošnem pomeni razvoj novih tehnologij na podlagi idej iz narave in je nekakšna kombinacija biologije in strojništva. Pričakovala sem kar nekaj težav zaradi pomanjkanja tehničnega znanja, vendar se je izakazalo popolnoma obratno. Znanosti o okolju so me uvrstile med študente, ki imajo zelo raznoliko predznanje, sposobne povezati tehnične in naravoslovne vede med seboj. To pa je bistvo bionike – prepoznati in raziskati biološki pojav ter idejo prenesti v nekaj uporabnega. Seveda sem za razne računalniške simulacije in programiranja porabila kar nekaj živcev in časa, vendar študij brez izzivov ni nikoli zanimiv.
Poleg omenjenega, sem z UNG odnesla tudi zelo dobro referenco, saj je bila moja diplomska naloga kot članek objavljena v dobri znanstveni reviji, kar je velik uspeh. Prepričana sem, da mi bo to zelo koristilo sedaj pri iskanju službe v Avstriji. Držimo pesti!«

Tomislav Štrukelj, Vodja proizvodnje Lafert elektromotorji d.o.o. (bivši študent Poslovno-tehniške fakultete):
»Dobrih pet let sem zaposlen v podjetju Lafert elektromotorji d.o.o. na delovnem mestu vodje proizvodnje in v tem času sem dosegel kar veliko lepih rezultatov.
V podjetju smo od leta 2008 pa do danes kljub kriznim časom proizvodnjo kosovno povečali za 113,7 %. S tem smo povečali tudi število delovnih mest s prvotnih 25 na 49 in prešli z enoizmenskega urnika na dvoizmenskega.
Podjetje je razmeroma majhno, zato med svojim delom opravljam več različnih funkcij, ki zahtevajo svojo specifično strokovnost. Menim, da sem temelje za to v nekem smislu pridobil med samim študijem, saj je snov, ki jo obsega študij gospodarski inženiring zelo raznolika in obsega veliko različnih področij. Vsekakor je danes to velika prednost pri iskanju zaposlitve.
Silvester Jeršič, Vodja tehničnega sektorja HE na Spodnji Savi d.o.o. (bivši študent Poslovno-tehniške fakultete):

Elektrotehnika je bila moj mladosten izziv in tako sem jo tudi študiral in v njej pričel poklicno pot. Z leti se je narava dela spremenila in potreboval sem tudi druga znanja in kompetence. Tako sem iskal ustrezno ustanovo, kjer bi dobil znanja menedžmenta, nadgradil kompetence ter bil kos novim izzivom. Med možnostmi me je najbolj pritegnila PTF v NG.
In danes, nekaj let po zaključenem študiju lahko rečem, da so bili program in predavatelji vrhunski, da sem pri študiju užival in da pridobljena znanja vsakodnevno uporabljam pri delu.
Za vse, ki jih je življenjska pot že pripeljala ali jih še bo pripeljala na področje menedžmenta priporočam študij na PTF v NG.«