Приморски универзитет

По големина, Универзитетот на Приморска е трет во Словенија. Основан е 2003 година и се наоѓа во Копер, во западниот дел на Словенија, на брегот на Јадранското Море. Универзитетот на Приморска опфаќа 7 факултети, 2 истражувачки институти, студентски дом, универзитетска библиотека и уште 2 припоени институти.

Приморский университет, университет на Приморском, Приморський університет, Univerza na Primorskem, university of Primorska

Photo: © 2TM d.o.o.

Универзитет на Приморска (Univerza na Primorskem)

Универзитетот има околу 5400 студенти и повеќе од 700 професори и наставен кадар. Најпопуларни програми на Универзитетот се програмите во областите: хуманистика, економија, менаџмент, медицинска нега и исхрана, информатика, статистика, математика и туризам.

Меѓународна соработка

Универзитетот на Приморска има потпишано 75 меѓународни договори за соработка во областа на образованието и истражувањата и 17 национални договори. Меѓу партнерските земји се: Австрија, Белгија, Чешка, Финска, Норвешка, Португалија, Романија, Турција, Шпанија и др.  

Универзитетот на Приморска исто така членува во многу национални и меѓународни здруженија. Секоја година Универзитетот организира и летни школи.

Во август 2016 година, Универзитетот организираше школа за француски јазик, за кинески јазик и култура, политикологија, музеологија, словенечки јазик, за дискретна математика, како и кампови за биолошки истражувања и за млади математичари. Универзитетот организираше и летна школа за побрза интеграција на мигранти.

Познати студенти

На Универзитетот на Приморска студирал и познатиот словенечки поморец Василиј Жбогар, кој дипломирал на Факултетот за менаџмент.

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х