Univerza v Mariboru je pristopila k mreži Danube Transfer Centres

Dne 18. 10. 2018 sta rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič in direktor Steinbeis 2i eGmbH dr. Jonathan Loeffler podpisala končen dokument za pristop Univerze v Mariboru k mreži Danube Transfer Centres (DTC mreža), tj. mreži pisarn za prenos znanja in tehnologij v sklopu Flagship projekta 8. prioritete (konkurenčnost) Strategije Evropske unije za Podonavsko regijo, in sicer na 7. letnem forumu Strategije Evropske unije za Podonavsko regijo v Sofiji.

S priključitvijo k DTC mreži se je Univerza v Mariboru pridružila obstoječi skupini 10 centrov, ki bodo, vsak v svoji državi, skupaj skrbeli za prenos znanj in tehnologij v Podonavski regiji. Projekt pristopa k DTC mreži se je začel leta 2014. Vodilni partner Univerze v Mariboru je Steinbeis-Europa-Zentrum iz Stuttgarta (Nemčija).

V povezavi z mrežo Enterprise Europe Network (EEN) in v sklopu nacionalnega konzorcija za prenos znanja in tehnologij (KTT) ter drugih povezav obstajajo na Univerzi v Mariboru številne možnosti za podporo domačim podjetjem, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ter raziskovalcem in znanstvenikom Univerze v Mariboru, ki želijo svoje delo oplemenititi na mednarodnem trgu.

Vir: um.si