Univerza v Mariboru letos prvič med kandidati za uvrstitev na Šanghajsko lestvico

Univerza v Mariboru se je v letošnjem letu prvič uvrstila med kandidate za uvrstitev na tako imenovano Šanghajsko lestvico razvrščanja univerz (Academic Ranking of World Universities – ARWU), in sicer v skupino od 501. do 600. mesta. Lestvica, ki jo je v sredini avgusta objavil Shanghai Ranking Consultancy, velja za najbolj uveljavljeno in vplivno mednarodno lestvico razvrščanja univerz.

Merila, ki jih ARWU uporablja pri določanju kakovosti univerz, so: število diplomantov, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo (kakovost izobraževanja ima 10% delež v oceni); število zaposlenih Nobelovih in Fieldsovih nagrajencev (kakovost osebja – 20%); število najbolj citiranih raziskovalcev z 21 znanstvenih področij (kakovost osebja – 20%); število člankov v revijah Nature in Science (odličnost v raziskavah – 20%); vrednost Science Citation Index (SCIE) in Social Sciences Citation Index (SSCI) (kakovost raziskovanja – 20%) in povprečje akademskih dosežkov na raziskovalca (FTE) po zgornjih petih kazalcih (povprečna kakovost – 10%).

V letu 2018 je Shanghai Ranking Consultancy zbral podatke za več kot 1.500 univerz in 15. avgusta objavil seznam 500 najbolje ocenjenih univerz in 500 kandidatov za uvrstitev na lestvico (ARWU World Top 500 Candidates). Med najboljšimi desetimi univerzami v letu 2018 ni prišlo do sprememb. Univerza Harvard je neprekinjeno najbolje ocenjena že od prve objave rezultatov ocenjevanja.

V juliju 2018 so bili objavljeni tudi rezultati ocenjevanja ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018. Na lestvici je več kot 1.600 univerz iz 83 držav, ki so ocenjene na 54 študijskih področjih.

Univerza v Mariboru se je v letu 2018 uvrstila na lestvico na šestih študijskih področjih:

Študijsko področje UM

Uvrstitev 2018

Število uvrščenih

Matematika

401-500

500

Fizika

401-500

500

Elektrotehnika

301-400

500

Kemijsko inženirstvo

301-400

500

Pravo

151-200

200

Javna uprava

151-200

200

Vir: um.si