Univerza v Mariboru na obisku Univerze za gradbeništvo v Moskvi

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar je obiskal Univerzo za gradbeništvo v Moskvi in se udeležil slovesnosti 95. Obletnice te univerze, ki je prva univerza na področju gradbeništva v Ruski federaciji in med 27 najboljšimi v Ruski federaciji sploh. Ob tej priložnosti sta se rektorja dogovorila za nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo v letu 2010 in dogovorila izmenjavo študentov in akademskih kadrov na ravni programa Erasmus+ ter poletnih šol obeh univerz ter tudi začetek poglobljenega sodelovanja na področju raziskovalne dejavnosti, v primeru skupnega interesa pa tudi o razvoju skupnega študijskega programa.

Vir: um.si