Univerza v Mariboru na Timesovi lestvici raziskovalnih univerz »New Europe 2018« med desetimi najboljšimi

Univerza v Mariboru se je v pregledu »The best universities in New Europe 2018«, ki ga je pripravila revija Times Higher Education, uvrstila med 10 najboljših raziskovalnih univerz iz novih članic Evropske unije. Times je ocenjeval kakovost univerz na področjih raziskovanja, citatov, prenosa znanja v gospodarstvo (prihodki iz industrije), poučevanja in mednarodne vpetosti. V razvrščanje je bilo vključenih več 100 raziskovalnih univerz in Times je prejšnji teden objavil seznam 53 najboljših univerz iz 13 držav, novih članic Evrope unije. Univerza v Mariboru se po mednarodnih lestvicah v zadnjih letih uvršča med 3 odstotke najboljših univerz na svetu.

Revija Times Higher Education od leta 2004 objavlja pregled najboljših univerz na svetu (v Evropi, Aziji, Afriki, Severni in Južni Ameriki), ki je pripravljen na osnovi zelo obsežne Timesove baze podatkov, mednarodne ankete o ugledu posameznih univerz in podatkov iz baze Elsevier Scopus. Pri ocenjevanju Times upošteva ključne kriterije, od katerih vsak predstavlja temelj odličnosti visokošolskega izobraževanja:

  • raziskovanje,
  • vpliv objavljenih del,
  • prihodki iz sodelovanja z gospodarstvom,
  • poučevanje in
  • mednarodno sodelovanje.

Rezultati Timesove lestvice potrjujejo, da je Univerza v Mariboru kvalitetna raziskovalna institucija, ki postaja vedno bolj pomemben partner gospodarstvu in center trajnostnega razvoja širše regije.

Več informacij o razvrstitvi The best universities in New Europe 2018: timeshighereducation.com

Vir: um.si