Univerza v Mariboru objavlja interni oblikovalski teča

Oblikovalski natečaj organizira Univerza v Mariboru, Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,2000 Maribor. Pravico do prijave na natečaj imajo vsi študenti I. ali II. stopnje z veljavnim statusom študenta na UM v študijskem letu 2016/2017. Veljavni status študenta prijavitelj izkazuje s potrdilom o vpisu.

Vsak prijavitelj lahko odda eno oblikovalsko rešitev, katere avtor mora biti on sam.

Obvezni elementi:

Logotip UM

Generacija oziroma letnici vpisa: “2017/2018”

Obvezna uporaba veljavne celostne grafične podobe Univerze v Mariboru. Barva majice je temno modra (navy blue), tisk naj bo bele barve. Prav tako je predvidena pozicija tiska, in sicer na prsih in hrbtu. Uporaba slogana »Ustvari si prihodnost!« je opcijska (glej prilogo razpisa). Od prijaviteljev se pričakuje, da oblikovalske rešitve oddajo kot predogled v PDF dokumentu. Organizator bo nato vektorski zapis zahteval le od zmagovalca natečaja.

Oddaja oblikovalskih rešitev je možna od objave tega razpisa do 16. 8. 2017 do 24.00 ure na e-naslov: pr@um.si kjer morajo zraven oblikovalskih rešitev v PDF datoteki prijavitelji avtorji oddati tudi prijavni obrazec skupaj z izjavo in scan potrdila o vpisu za študijsko leto 2016/2017.

Prispele oblikovalske rešitve bo pregledala in ocenila tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje rektor. Komisija bo do 25. 8. 2017 določila zmagovalca natečaja. Zmagovalec bo po e-pošti obveščen o nagradi najkasneje do 28. 8. 2017.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, v kolikor prispeli izdelki ne zadoščajo kriterijem strokovne komisije. Vse odločitve komisije so dokončne, pritožbe niso možne.

Organizator bo objavil rezultate na uradni spletni strani Univerze v Mariboru in zmagovalca obvestil o rezultatih ter pogojih in načinu prevzema nagrade po elektronski pošti na posredovani elektronski naslov najkasneje do 28. 8. 2017.

Nagrada za zmagovalca natečaja je tablični računalnik znamke Apple. Zmagovalec natečaja dovoljuje objavo imena in priimka na www.um.si in na Facebook strani UM.

Zmagovalec natečaja bo na e-naslov prejel sporočilo, na katerega se mora v roku 7 dni od prejema obvestila odzvati. Prenos nagrade na drugo osebo ni možen.

V primeru, da zmagovalec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, kijih ima na podlagi tega natečaja do zmagovalca.

Vir: feri.um.si