Univerza v Mariboru ponovno zelo uspešna pri pridobivanju kohezijskih sredstev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prejšnji teden v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 potrdilo sofinanciranje devetih projektov v skupni vrednosti več kot 4,7 mio EUR.

Karierni center Univerze v Mariboru si bo prizadeval za zagotavljanje celovite in kakovostne podpore pri karierni orientaciji za vse študente in diplomante skozi celotni študijski proces, okrepitev sodelovanja z delodajalci in usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami trga dela, večjo zaposljivost diplomantov in učinkovitejši vstop na trg dela, hkrati pa izmenjavo izkušenj in dobrih praks med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni. Univerza v Mariboru je za nadaljnje delovanje in nadgradnjo dejavnosti Kariernega centra vse do leta 2020 pridobila skoraj 1,3 mio EUR.

Celotna ponudba Kariernega centra Univerze v Mariboru je dostopna na spletni povezavi: kc.um.si

 

Vir: um.si