Univerza v Mariboru prvič na »Times University Impact Rankings«

Univerza v Mariboru je prvič sodelovala v razvrščanju na »Times University Impact Rankings«. Omenjeno razvrščanje je letos prvič ugotavljalo kako Univerze skrbijo in vključujejo cilje trajnostnega razvoja v svoje delo.

Na Times University Impact Rankings smo sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika za naslednje cilje trajnostnega razvoja: Cilj 3 (Zdravje in dobro počutje), Cilj 4 (Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar) in Cilj 17 (Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj).

Rezultati:

SDG Number

Sustainable Development Goal

Your Rank

3

Good Health and Wellbeing

301+

4

Quality Education

201–300

17

Partnership for the Goals

301+

Revija Times Higher Education že 15 let objavlja različne preglede najboljših univerz na svetu.

Rezultati Times University Impact Rankings lestvice potrjujejo, da je Univerza v Mariboru kvalitetna visokošolska institucija, ki se stalno uvršča med 1.000 najboljših univerz na svetu.

Vir: um.si