Univerza v Mariboru se je tudi letos uvrstila na Timesovo lestvico za področje tehnike ter računalništva in informatike

Univerza v Mariboru se je v letu 2020 na področju tehnike uvrstila v skupino med 601.–800. mestom. Na področju tehnike se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 1.008 visokošolskih institucij.

Univerza v Mariboru se je v letu 2020 na področju računalništva in informatike uvrstila v skupino med 501.–600. mestom. Na področju računalništva in informatike se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 749 visokošolskih institucij.

Times Higher Education svetovna lestvica je edina, ki presoja univerze, v vseh njihovih glavnih nalogah: poučevanje, raziskave, prenos znanja in mednarodni vidik.

Uporabljajo 13 skrbno umerjenih kazalnikov uspešnosti, da zagotovijo čim bolj celovite in uravnotežene primerjave, ki jim zaupajo študenti, akademiki, vodje univerz, industrija in vlade. Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: Poučevanje (učno okolje); Raziskave (obseg, dohodek in ugled); Citati (vpliv na raziskave); Mednarodni obeti (osebje, študenti in raziskave) in dohodek iz industrije (prenos znanja).

Več o tem

Vir: feri.um.si