Univerza v Mariboru se je uvrstila med 200 najboljših univerz na lestvici Times Europe Teaching Rankings za leto 2019

Na spletni strani Times Higher Education so objavljeni rezultati ocenjevanja kakovosti poučevanja in učenja na 258 univerzah v 18 državah, ki sodelujejo v pobudi za oblikovanje Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in so članice OECD. Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza, ki se je uvrstila na to Timesovo lestvico.

Univerza v Mariboru je najbolje ocenjena na področju Vključenosti, kjer je zbrala 74 točk in je uvrščena med 20. in 24. mestom. To je področje, ki ga v celoti ocenjujejo študenti, pri čemer nam podatek daje informacijo o tem, kako se študentje med študijem počutijo na univerzi ter signal, da je postavljanje študenta v center dogajanja na univerzi tako z vidika zagotavljanja kakovostnega pedagoškega procesa, uvajanja obštudijskih dejavnosti ter zagotavljanja kakovostnih storitev za študente, pravi način za dialog s študenti.

Zaostanek Univerze v Mariboru za najboljšimi je majhen tudi na področju Virov, kjer je Univerza v Mariboru zbrala 64 točk in je uvrščena na 72. do 73. mesto.

Europe Teaching Rankings se osredotoča na ocenjevanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in učnega okolja s pomočjo 14 kazalnikov na štirih področjih:

  1. mnenje študentov o procesu izobraževanja (Vključenost – Engagement),
  2. pogoji za kakovostno poučevanje in učenje (Viri – Resources),
  3. kakšne rezultate dosega univerza (Rezultati – Outcomes) in
  4. ali univerza zagotavlja inkluzivno okolje in internacionalizacijo (Okolje – Environment).

Times pri izračunu kazalnikov uporablja odgovore 125.000 študentov v okviru Times European Student mnenjske ankete, mnenja 21.000 visokošolskih učiteljev, zbrana v anketi Times Academic Reputation, Elsevier-jeve bibliometrične baze podatkov in podatke, ki so jih posredovale univerze.

Več o tem

Viri: um.si, timeshighereducation.com