Univerza v Mariboru sodeluje v mednarodnem projektu za krepitev zmogljivosti visokošolskega izobraževanja

Univerza v Mariboru sodeluje v projektu Erasmus+ Krepitev zmogljivosti visokega šolstva z naslovom Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm – MARDS. V okviru projekta sodeluje 15 partnerjev iz šestih držav, koordinator pa je Univerza v Črni gori. Projekt traja tri leta, od novembra 2018 do novembra 2021.

Glavni cilj projekta je tako rekonstruirati doktorski študij v omenjenih državah v skladu s salzburškimi načeli in vzpostaviti trajnostne in sodobne pilotne skupne doktorske šole med dvema partnerskima in sosednjima državama, ki bodo služile kot primer »dobre prakse« za regijo Zahodnega Balkana.

Glavne naloge UM, kot partnerja v okviru projekta, so skrb za kakovost izvajanja projekta v skladu s planom ocenjevanja kakovosti ter organizacija izobraževanja na temo kakovosti doktorskega študija za udeležence iz univerz v Črni gori in Albaniji ter sodelovanje pri vzpostavitvi skupne doktorske šole v Podgorici.

Aktivnosti UM v sklopu projekta koordinira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, sodelujejo še profesorji iz Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Pri administrativnem upravljanju projekta sodeluje Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost UM.

Prvi projektni sestanek je potekal od 20. do 22. februarja 2019 v Podgorici.

Vir: um.si