Univerza v Mariboru v celovito prenovo študentskega doma 7

Univerza v Mariboru bo tako zagotovila sodoben bivalni standard študentov in energetsko učinkovit študentski dom.

Na Univerzi v Mariboru so z izvajalcem del, podjetjem Makro 5 gradnje d.o.o., podpisali gradbeno pogodbo za prenovo študentskega doma 7, ki se nahaja v študentskem naselju na Gosposvetski cesti v Mariboru. V okviru investicije, vredne 3.279.449,91 evrov, se bo izvedla celovita prenova dotrajanega doma in hkratna izvedba energetske sanacije. Objekt bo prenovljen skladno s sodobnimi normativi za gradnjo in opremo študentskih domov in drugih prostorov za bivanje študentov. Rok za izvedbo del je januar 2018, študenti pa se bodo lahko v prenovljene kapacitete vselili v začetku letnega semestra študijskega leta 2017/2018. Univerza v Mariboru bo tako zagotovila sodoben bivalni standard študentov in energetsko učinkovit študentski dom.

Študentski dom 7, ki je bil zgrajen leta 1984, je s 454 ležišči največji med nastanitvenimi objekti Študentskih domov Univerze v Mariboru, po prenovi pa bo možna nastanitev za 255 stanovalcev, v 127 enoposteljnih sobah in 64 dvoposteljnih sobah. Kvadratura bo po prenovi obsegala 5.186 m2 površin.

Sredstva za investicijo so zagotovljena iz več virov: iz sredstev proračunskega sklada zbranih koncesijskih sredstev za poplačilo kredita Univerzi v Mariboru, iz sredstev integralnega proračuna za kritje dela upravičenih in neupravičenih stroškov investicije ter sredstev evropske kohezijske politike za kritje upravičenih stroškov energetske sanacije Študentskega doma 7 na podlagi izdane odločitve o podpori. Po izvedenem postopku javnega naročila s strani Univerze v Mariboru, je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Makro 5 gradnje d.o.o.

Študentski domovi Univerze v Mariboru se nahajajo v petih naseljih (v bližini fakultet in centra mesta Maribor), trenutno pa študentom nudijo 2.867 ležišč.

Vir: um.si