Univerza v Novi Gorici dobila Akademijo umet

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je postala Akademija umetnosti, s čimer je Slovenija dobila prvo univerzitetno umetniško akademijo po l. 1945.

Высшая школа искусств университета Нова-Горица получила статус Академии

Akademija umetnosti je bila kot Visoka šola za umetnost na Univerzi v Novi Gorici ustanovljena leta 2008, le-ta pa je nastala na podlagi petnajstletnih izkušenj Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Ne gre torej za novonastalo, temveč za šolo z 22-letno kontinuirano razvojno linijo. Temeljna dejavnost akademije je raziskovanje umetnosti v njenih pojavnostih v sodobni družbi, njeno preizpraševanje v odnosu do drugih segmentov družbe ter ustvarjanje pogojev za srečevanja likovnih, filmskih ter intermedijskih umetnosti in praks, kreativnih industrij, do praks vsakdanjega življenja in družbe. Kar je posebna značilnost Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je aktivno raziskovanje potencialov, ki jih ponuja prav to izrazito interdisciplinarno okolje, ki ga ustvarjamo na Univerzi v Novi Gorici.

Высшая школа искусств университета Нова-Горица получила статус Академии

Akademijo najdemo v prostorni palači Alvarez v centru Gorice, kamor se je leta 2012 preselila na povabilo goriških deželnih oblasti. Tesna povezava med Novo Gorico na slovenski strani in Gorico kot sosedo/dvojčico omogoča študentom raznolike načine sodelovanja tako v regiji kot tudi v sklopu mednarodnih izmenjav.

Na Akademiji umetnosti se izvaja prvostopenjski program Digitalne umetnosti in prakse ter njegova drugostopenjska nadgradnja – magistrski program Medijske umetnosti in prakse. Razvoj slednjega je skozi mednarodni projekt ADRIART podprla Evropska komisija. V sklopu vertikale študentje prehajajo med okolji in nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Tako kot tudi sicer na celotni univerzi daje akademija velik poudarek mednarodni vpetosti študentov in mentorjev. V sklopu rednih študijskih izmenjav ali pa krajših projektov se študentje gibljejo med partnerskimi univerzami v Gorici, Lizboni, Oslu, Reki, Budimpešti, Gradcu, Manchestru, Vilniusu ali Turkuju. Ravno tako je akademija študente in mentorje teh univerz gostila v Gorici, kjer so skupaj z domačimi študenti udejanjili več projektov in filmov, povezanih z lokalno tematiko.

 

Vir: ung.si