Univerza v Novi Gorici se udeležuje slovensko-italijanskega projekta

Univerza v Novi Gorici se udeležuje projekta Interreg Slovenija-Italija »Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij«. Projekt se realizira v okviru programa obmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Italija.

V projektu sodeluje 10 partnerjev: CNR-IOM, Università Ca’ Foscari Venezia, Tehnoloski Park Ljubljana, Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije, Primorski tehnološki park, RRA Zeleni Kras, Univerza v Novi Gorici, Elettra Sincrotrone Trieste, Università degli studi di Trieste.

Proračun projekta znaša 3,5 milijona evrov. Projekt financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt traja 36 mesecev.

Glavni rezultat projekta je učinkovit prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov, ki delujejo v Interreg makro-regiji, na podjetja, ki delujejo na istem območju. Tak cilj bi na srednji in dolgi rok omogočil izboljšanje konkurenčnosti, zaposlovanja in ekonomskega učinka na lokalni proizvodni sistem.

Источник: facebook.com