Univerzitet Nova Gorica bio je organizator godišnjeg susreta učesnika projekta Fermi LAT

Od 12. do 15. marta 2019. godine održan je godišnji radni sastanak učesnika Fermi LAT projekta na Bledu, u organizaciji Univerziteta Nova Gorica. Sastanku je prisustvovalo preko 70 naučnika iz različitih zemalja Evrope, SAD-a, Japana i Južne Afrike.

Sastanak je organizovao saradnik Centra za astrofiziku i kosmologiju Univerziteta u Novoj Gorici, doc. dr Gabriela Zaharijaš – koordinatorka za tamnu tamnu materiju i novu fiziku.

Godine 2018. istraživači koji su radili na projektu Fermi LAT, koristeći gama zračenje, izmerili su ukupnu količinu svetlosti koju emituju zvezde u posljednjih 90% istorije vasione (12 milijardi godina). Nova otkrića o zvezdanom zračenju objavljena su u časopisu Science.

Nedavno se javnost mogla upoznati sa sudbonosnim otkrićima Fermi satelita u okviru događaja pod nazivom “Naučne večeri” na Univerzitetu u Novoj Gorici. U mansionu Lantjeri govorila je prof. dr Džulija Mekeneri, astrofizičar, saradnik Instituta za kosmička istraživanja u Vašingtonu (NASA Goddard), koja je od 2009. do 2018. bila naučni rukovodilac satelita NASA Fermi.

Izvor: facebook.com