Univerzitet Nova Gorica i Univerzitet Junan razgovarali o mogućnostima saradnje

U utorak, 24. septembra 2019. održani su pregovori sa delegacijom Univerziteta Junan (Kina) na Univerzitetu u Novoj Gorici u dvorcu Lantjeri u Vipavi.

Tokom pregovora razgovaralo se o izgledima za saradnju između obrazovnih ustanova, pre svega u radu doktorskog studijskog programa „Karstologija“.

Izvor: facebook.com