Univerzitet Nova Gorica posetili su austrijski studenti

U četvrtak, 8. novembra 2018. godine, Univerzitet Nova Gorica posetili su austrijski studenti iz Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Univerzitet regije Alpe-Adrija Klagenfurt, Austrija). Cilj njihove posete prvenstveno je upoznavanje sa projektima koji se realizuju na Univerzitetu Nova Gorica.

Poseta stranih gostiju počela je u mansionu Lantjeri, gde se sa studentima susreo prorektor za akademske poslove prof. dr Mladen Franko. Studenti su se upoznali sa radom projektne kancelarije i realizacijom dva projekta INTERREG – CITIUS (INTERREG Slovenija-Italija 2007-2013) i Retina (INTERREG Slovenija-Austrija 2014-2020).

U okviru posete austrijski studenti su bili i u firmi Pipastrel, gde su im predstavili međunarodni evropski projekat MAHERA. Na kraju je za goste organizovana ekskurzija po laboratorijama i centrima Univerzitetskog grada u Ajdovščini.

Izvor: facebook.com