Univerzitet Nova Gorica posetio je ambasador Japana

U ponedeljak, 17. decembra 2018. Univerzitet Nova Gorica posetili su ambasador Japana Masaharu Jošida i rokovodilac odseka za ekonomske i političke odnose ambasade Japana u Sloveniji Jošiaki Makino.

U mansionu Lantjeri sa gostima se susreo rektor Univerziteta prof. dr Danilo Zavrtanik, prorektor za nauku i umetnost prof. dr Gvido Brationa i dekan Fakulteta prirodnih nauka, rukovodilac  Centra za istraživanje atmosfere prof. dr Samo Stanič.

Posle uvodne prezentacije pedagoške i naučne delatnosti Univerziteta ambasadoru Japana predstavljeni su tekući projekti saradnje Univerzitet sa japanskim akademskim i naučno-istraživačkim institucijama. U okviru susreta pregovaralo se i o mogućnostima dalje saradnje, između ostalog u oblasti prenosa znanja iz akademske sredine u praktičnu sferu.

Na kraju posete ambasador je posetio Centar za istraživanje vina u mansionu Lantjeri u Vipavi, kao i Centar za istraživanje atmosfere, Laboratoriju organske fizike, Laboratoriju za materijale i Laboratoriju kvantne optike u Ajdovščini.

Izvor: ung.si, facebook.com