Univerzitet Nova Gorica poziva zainteresovane na još jedno predavanje u okviru ciklusa „Večeri nauke“

U okviru ciklusa „Večeri nauke“, Univerzitet Nova Gorica poziva na predavanje dr Kristin Džons Forman (Harvard-Smitsonovski centar za astrofiziku, SAD), koje će se održati u utorak, 14. maja 2019. godine, sa početkom u 19:00 časova u mansionu Lantjeri u Vipavi. Tema predavanja: „Istraživanje nevidljivog svemira: pogled na galaksije i jata galaksija u različitim talasnim dužinama“.

Nakon završetka predavanja održaće se i razgovor sa predavačem. Moderator predavanja je prof. dr Andreja Gomboc. Radni jezik predavanja je engleski.

Izvor: ung.si