Univerzitet Nova Gorica zauzeo je visoko 140. mesto na međunarodnoj listi RUR (Round University Ranking)

Prema podacima međunarodnog rejtinga univerziteta RUR (Round University Ranking), koji ocenjuje i rangira najbolje univerzitete sveta, u 2019. godini Univerzitet Nova Gorica zauzeo je izuzetno visoku 140. poziciju, što je najbolji pokazatelj kako u istoriji samog univerziteta, tako i u istoriji slovenačkih univerziteta uopšte. Dobre pozicije na pomenutoj listi Univerzitet Nova Gorica zauzimao je i prethodnih godina, te je tako 2018. godine zauzeo 353. mesto, 2017. godine 186. mesto, a 2016. godine 203. poziciju.

Prva mesta na toj listi tradicionalno zauzimaju poznati američki (Kalifornijski tehnološki institut, Stenfordski univerzitet, Univerzitet Harvard) i engleski univerziteti (Oksford, Kembridž).

Rejting RUR (Round University Ranking) svake godine ocenjuje najbolje univerzitete na svetu i rangira ih u zavisnosti od postignutih rezultata u četiri oblasti: predavanje, naučna istraživanja, internacionalizacija i finansijska stabilnost. RUR se sastavlja na temelju podataka o univerzitetima u svetu, koje u okviru globalnog projekta Global Institutional Profiles Project sakuplja kompanija Thomson Reuters. Za analizu i ocenu kvaliteta rada univerziteta Thomson Reuters  koristi tri izvora podataka: naučne publikacije i indeks njihovog citiranja na Thomson Reuters Web of Science, godišnje ankete, koje sprovodi Thomson Reuters u akademskoj sredini (tzv. Academic Reputation Survey) i statističke podatke, koje Thomson Reuters dobija neposredno od samih univerziteta. Na taj način se formira baza podataka naučnih i pedagoških dostignuća univerziteta, načina finansiranja njihovog rada, kao i karakteristike studenata i osoblja univerziteta.

Na osnovu dobijenih podataka za listu RUR sprovedena je analiza dvadeset indikatora kvaliteta za četiri navedene oblasti. Pri tome, najveći uticaj na konačnu ocenu imaju pokazatelji naučnih istraživanja (40%) i predavanje (40%).

Napominjemo, od 1. maja na Univerzitetu Nova Gorica kreće drugi rok za predaju dokumenata za upis. Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da odaberete studijski program koji će najbolje odgovarati vašim zahtevima i sklonostima. Ovde „svoje“ mogu da pronađu kako ljubitelji egzaktnih nauka, tako i oni u potpunosti skloni humanistici!

Izvor: ung.si