Univerzitet u Maribor se pridružio mreži Danube Transfer Centers

18. oktobra 2018. rektor Univerziteta u Mariboru, prof. dr Zdravko Kačič i direktor Steinbeis 2i eGmbH dr Džonatan Lefler podpisali su dokument o pridruživanju Univerziteta u Mariboru mreži centara za prenos znanja i tehnologiji Danube Transfer Centers u okviru projekta Flagship osmog prioriteta (konkurentnost) Strategije EU za Dunavski region.

Potpisivanje dokumenta obavljeno je u Sofiji u toku 7. Godišnjeg foruma Strategije EU za Dunavski region. Samim tim Univerzitet u Mariboru se pridružio mreži 10 centara, koji će zajedno obezbeđivati prenos znanja i tehnologije u Dunavskom regionu. Projekat mreže centara za prenos znanja i tehnologije počeo je sa realizacijom 2014. godine. Vodeći partner Univerziteta  u Mariboru je Steinbeis-Europa-Zentrum (Štutgart, Njemačka).

Napominjemo, u saradnji sa mrežom  Enterprise urope Network i u okviru Nacionalnog konzorcijuma za prenos znanja i tehnologije (KTT), a takođe i drugih veza, na Univerzitetu u Mariboru postoje brojne mogućnosti podrške lokalnom biznisu, u prvom redu za mala i srednja preduzeća, a takođe i za istraživače, koji žele da deluju na  međunarodnom nivou.

Izvor: um.si