Univerzitet u Mariboru dobio nacionalnu nagradu „Jabuka kvaliteta“

Univerzitet u Mariboru dobitnik je nagrade „Jabuka kvaliteta 2018“ (Jabolko kakovosti 2018) u dve kategorije, za priču o uspehu u programu Erasmus+ u oblasti visokog obrazovanja, i za visoka dostignuća u međunarodnoj saradnji u okviru programa CEEPUS.

Tradicionalnu nacionalnu nagradu „Jabuka kvaliteta“ dodeljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta i Centar za mobilnost, evropske programe i obuke (CMEPIUS).

Istaknuto je da je odsek za međunarodnu saradnju Univerziteta u Mariboru  u saradnji sa koordinatorima Erasmus+ u strukturnim članicama Univerziteta u Mariboru, primenjujući strategijski pristup ka projektima mobilnosti i razvijen sistem podrške, zadovoljio potrebe studenata i osoblja, blagovremeno se prilagođavao njima, kao i pravilima programa i dogovorenim obavezama.

„Jabuku kvaliteta 2018“ za posebna dostignuća u međunarodnoj saradnji dobila je mreža „Ars-Techne“. „Ars-Techne: kreativni dizajn i inovacije“ mreža je koja deluje pod programom CEEPUS, koja je prošle godine proslavila 20. godišnjicu aktivnog rada. Mreža Univerziteta u Mariboru, jedna pd prvih učesnica programa, odigrala je važnu ulogu u oblasti obrazovanja i povišenja mobilnosti u međunarodnoj saradnji.

Mrežu odlikuje  interdisciplinarni koncept CEEPUS zimske škole „Design Week“. Ona objedinjuje discipline u oblasti nauke i umetnosti, koji u formatu predavanja i širokog broja praktično orijentisanih kreativnih radionica upoznaju studente sa teorijskim i praktičnim aspektima dizajna u najširem smislu. Veliki značaj ima i predavanje raznih disciplina, koje omogućavaju vezu nauke, umetnosti i društva, razrade novih ideja i primenu istih u realnim uslovima.

Izvor: um.si