Univerzitet u Mariboru jedan je od 200 najboljih univerziteta u svetu, prema listi Times-a Emerging Economies University Rankings

Univerzitet u Mariboru zauzeo je 182 mesto na na listi univerziteta Emerging Economies University Rankings 2019. Na listi su univerziteti iz 43 zemlje u razvoju Evrope, Azije, Afrike i Južne Amerike. Među slovenačkim univerzitetima, Univerzite tu Mariboru zauzima drugo mesto.

Times procenjuje kvalitet rada univerziteta u nastavi, istraživanju i publikacijama, prienosu znanja u ekonomiju (prihod od saradnje s preduzećima) i međunarodnoj politici. Na listi za 2019. godinu bilo je uvršteno više od 440 vrhunskih naučnoistraživačkih univerziteta.

Časopis Times Higher Education već 15 godina objavljuje različite liste najboljih svetskih univerziteta, urađene na osnovi opširne analize baze podataka, međunarodnih anketa o reputaciji određenih univerziteta i podataka iz baze Elsevier Scopus.

Pri ocenjivanju Times uračunava 5 ključnih kriterijuma za kvalitet visokog obrazovanja:nastavu, naučna istraživanja, značaj objavljenih radova, prihode od saradnje sa tržištem i međunarodnu politiku.

Rezultati liste potvrđuju da je Univerzitet u Mariboru univerzitet koji pruža kvalitetno obrazovanje. On je stalno prisutan na listi najboljih hiljadu univerziteta na svetu. Detaljniji podaci o rangiranju univerziteta i metodologija rangiranja dostupni su na sajtu.

Izvor: um.si