Sveučilište u Mariboru jedino je slovensko sveučilište uvršteno na Times Impact Rankings 2020.

Sveučilište u Mariboru je po drugi put ove godine učestvovao na rang listi na »Times University Impact Rankings«. Rangiranje je prošle godine prvi put uzelo u obzir kako sveučilišta brinu i uključuju u svoj rad ciljeve održivog razvoja. Sveučilište u Mariboru je ove godine učestvovalo u šest ciljeva održivog razvoja (SDG) i svrstao se među 401-600 evaluiranih institucija, od ukupno 766 koje su učestvovale.

Photo: Sveučilište u Mariboru se konstantno svrstava među 1.000 najboljih sveučilišta na svijetu/University of Maribor

Rezultati:

3 Zdravlje 301 – 400; 620 uključenih

4 Kvalitetno obrazovanje 201 – 300; 676 uključenih

5 Rodna ravnopravnost – 301 – 400; 547 uključenih

8 Dostojan rad i ekonomski rast – 201 – 300; 479 uključenih

9 Gospodarstvo, inovacije i infrastruktura – 101-200; 494 uključenih

17 Partnerstva za postizanje ciljeva – 401 – 600; 806 uključenih

Časopis Times Higher Education već 15 godina objavljuje različite preglede najboljih sveučilišta na svijetu. Rezultati Timesove skale potvrđuju da je Sveučilište u Mariboru kvalitetna visokoškolska ustanova koja se konstantno svrstava među 1.000 najboljih sveučilišta na svijetu.

Izvor: um.si