Univerzitet u Mariboru poboljšao je svoju poziciju na svetskoj listi univerziteta Webometrics

Naučnostraživačka grupa Cybernetics Lab (Španija) objavila je podatke svetske liste univerziteta Webometrics. Ona uključuje preko 28 hiljada visokoškolskih ustanova iz celog sveta. Webometrics ocenjuje kvalitet rada univerziteta na temelju podataka koje objavljuju na svojim veb stranicama. Rezultati rangiranja sa liste Webometrics objavljuju se dva puta godišnje.

Na trenutnoj listi  Univerzitet u Mariboru zauzima 1126. mesto. U poređenju sa januarskom ocenom, porastao je za 54 mesta, poboljšavajući svoje parametre u kategorijama „Vidljivost“ (Visibility, za 348 mesta) i „Otvorenost“ (Openness, za 82 mesta). U proteklih 5 godina Univerzitet u Mariboru najznačajnije je poboljšao svoje mesto u kategoriji vidljivosti (Visibility) – za 3468 mesta.

Izvor: um.si