Univerzitet u Mariboru realizovao studentski projekat SOS Slovenščina

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru, zajedno sa Filozofskim i Prirodno-matematičkim fakultetom, učestvovali su u studentskom projektu SOS Slovenščina. Takođe, na projektu su radile dve saradnice Slavističkog društva Maribor i Studentskog društva ERASMUS, studentske mreže Univerziteta u Mariboru.

Cilj ovog projekta bio je razvoj mobilne aplikacije SOS Slovenščina. Aplikacija na veb stranici sos-slovene.ff.um.si korisnicima pruža mogućnost onlajn prevoda na slovenački i engleski jezik, ključne podatke o gramatičkom broju, licu i 24 tematske kategorije. Korisnici mogu pronaći odgovarajuću leksiku i primere izraza.

Izvor: facebook.com