Univerzitet u Mariboru učestvuje u međunarodnom naučnom istraživanju EVROŠTUDENT VII

U aprilu 2019. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta pristupilo je realizaciji međunarodnog projekta za naučno istraživanje EVROŠTUDENT VII – „Društveni i ekonomski uslovi života studenata u Evropi“. Prema inicijativi Ministarstva jedan od učesnika u sprovođenju istraživanja je i Univerzitet u Mariboru. Zadatak istraživanja je da analizira društvene i ekonomske aspekte i specifičnosti života studenata u Sloveniji, da odredi koje su to poteškoće i prepreke sa kojima se studenti suočavaju u procesu studija.

Cilj istraživanja je sakupljanje podataka koji će omogućiti poređenje društvenih i ekonomskih uslova života studenata u Sloveniji sa onima u drugim evropskim zemljama i koji će time biti osnova za realizaciju nacionalnih strategija i politike poboljšavanja kvaliteta srednjeg stručnog i visokog obrazovanja u Sloveniji.

U okviru istraživanja za studente koji redovno studiraju u Sloveniji formiran je upitnik, dostupan u onlajn obliku od 25. aprila do 15. juna 2019. godine. U ovom upitniku, studentima je postavljen niz pitanja o studiranju i uslovima života, karakteristikama upisa, studija, organizaciji procesa studiranja, poslu, sredstvima kojima raspolažu, troškovima, uslovima stanovanja, mobilnosti i zdravlju.

Međunarodno istraživanje EVROŠTUDENT VII za Ministarstvo sprovodi Pedagoški institut (Ljubljana). Kraj projekta je predviđen za 2021. godinu.

Izvor: um.si