Univerzitet u Mariboru učestvuje u međunarodnom projektu za poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja

Univerzitet u Mariboru učestvuje u međunarodnom projektu Erasmus+ za poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja. Naziv projekta je Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – MARDS („Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji – paradigma dobre prakse“). U projekat je uključeno 15 partnera iz 6 zemalja, a koordinator je Univerzitet Crne Gore. Rok za realizaciju je 3 godine (od novembra 2018. do novembra 2021.).

Glavni cilj projekta je reforma doktorskih studija u tim zemljama u skladu sa Salzburškim načelima i otvaranje održivih i modernih pilot zajedničkih doktorskih škola uz učešće dvaju susednih partnerskih zemalja kao primer dobre prakse za regiju Zapadnog Balkana.

Glavni zadaci Univerziteta u Mariboru kao partnera u projektu su da osigura kvalitet sprovođenja projekta u skladu s planom procene kvaliteta, učešće u organizaciji kursa o kvalitetu doktorskih studija za učesnike sa univerziteta u Crnoj Gori i Albaniji te saradnja u organizaciji zajedničke doktorske škole u Podgorici.

Aktivnosti Univerziteta u Mariboru u okviru projekta koordiniše Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike uz učešće predavača Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta poljoprivrede i biosistemskih nauka. Administrativno upravljanje projektom sprovodi Osek za istraživanje i aktivnosti na području umetnosti Univerziteta u Mariboru.

Dodajemo da je prvi sastanak učesnika projekta održan od 20. do 22. februara 2019. godine u Podgorici.

Izvor: um.si