Univerzitet u Mariboru učestvuje u realizaciji strategije razvoja Alpske regije

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru bio je mesto zasedanja 5. radne grupe (AG5) međuregionalne strategije razvoja Alpskog regije EUSALP. U sastavu ove radne grupe bila je i predstavnica Fakulteta Darija Kukovič.

U Alpskoj regiji, AG5 se zalaže za razvoj strateških inicijativa koje će olakšati pristup uslugama od zajedničkog interesa putem digitalizacije, posebno u udaljenim/ruralnim područjima. Jedna od važnih inicijativa je i koncept „pametnih sela“, na temelju kojeg je razvijen projekat „Interreg Alpine Space: Pametna sela.“ Njegov finansijski koordinator je Univerzitet u Mariboru (rukovodilac projekta je dr Muhamed Turkanović).

Prvog dana rada članovi AG5 raspravljali su o već razvijenim i novim inicijativama. Predstavnici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru i specijalista Službe za transfer tehnologije dr Maruška Čuš predstavili su Univerzitet u Mariboru i naučne projekte sprovedene na Elektrotehničkom fakultetu.

Sledećeg dana, u okviru projekta „Pametna sela“, posetili su Pomurje. Ova regija se posmatra kao primer najbolje prakse „pametne“ poljoprivrede s posebnim naglaskom na kratke lance snabdevanja u prehrambenoj industriji. Važnu ulogu u prenosu znanja i tehnologije ovde igra Centar za digitalne inovacije (Digital Innovation Hub) – DIH AGRIFOOD, sa kojim Univerzitet u Mariboru aktivno sarađuje. Učesnici radne grupe upoznali su se s organizacijom snabdevanja domaćih proizvoda, uzgojem paradajza visoke tehnologije i proizvodnjom mesa.

Svi ti primeri prate nove trendove u području digitalizacije, naglasili su na Univerzitetu.

Izvor: um.si