Univerzitet u Mariboru vodio konferenciju rektora slovenačkih univerziteta

U petak, 31. januara 2020. u sklopu konferencije rektora slovenačkih univerziteta održano je predavanje posvećeno šestomesečnom stvaranju informacionog sistema eNAKVIS i omogućavanju njegovog neprekidnog rada zajedno sa pozitivnim iskustvom korisnika. Takođe, na konferenciji rektora razgovaralo se o važnosti sprovođenja velikih univerzitetskih događanja vezanih za implementaciju sveobuhvatnih preporuka za profesionalno usmeravanje studenata, diplomaca i drugih ciljnih grupa.

Kao rezultat konferencije formiran je apel Ministarstvu obrazovanja,nauke i sporta kako bi se osiguralo kontinuirano finansiranje karijernih centara na univerzitetima i centara stvorenih za podršku pedagoškom procesu, jer su ove aktivnosti nužan element redovnog visokog obrazovanja.

Izvor: um.si