Univerziteti u Sloveniji i Hrvatskoj razmenili su iskustva u didaktičkoj upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija

U novembru 2019. godine održana je razmena iskustava u didaktičkoj upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) između Univerziteta u Mariboru, Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Zagrebu.

U prvom delu događaja Sandra Kučina Softić predstavila je rad vodećeg centra za visoko obrazovanje u Hrvatskoj u E-learning Centre@SRCE. Zatim su usledile prezentacije projekata Digitalna UL (Univerzitet u Ljubljani) i Didakt.UM (Univerzitet u Mariboru). U drugom delu događaja održane su tri radionice: ABC method for e-course design (E-learning Centre@ SRCE), „Aktivno učenje pomoću alata Nearpod“ (Univerzitet u Ljubljani) i „Vizualizacija nastavnih materijala pomoću Canvo“ (Centar za podršku u nastavi Univerziteta u Mariboru).

Tokom događaja održana je diskusija između učesnika i organizatora radionica o praćenju upotrebe IKT-a u visokom obrazovanju u Sloveniji i njihovoj primeni u različitim studijskim područjima. Događaju su prisustvovali predavači sa univerziteta, zaposleni Univerziteta u Mariboru i Univerziteta u Ljubljani s različitim iskustvom u području IKT-a.

Detaljnije

Izvor: um.si