Универзитетот од Марибор беше главен на конференцијата на ректори на словенечките универзитети

Во петокот, на 31-ви јануари 2020 година, во рамките на конференцијата на ректори на словенечките универзитети се одржа сослушување посветено на создавањето на информатичкиот систем eNAKVIS во текот на шест месеци и обезбедување на негово беспрекорно работење во согласност со позитивните искуства на корисниците. Исто така на конференцијата на ректори се разговараше за важноста од одржување на основните универзитетски настани, поврзани со имплементацијата на комплексните стручно ориентирани препораки за студентите, дипломците и другите целни групи.

Според резултатите од конференцијата беше подготвено обраќање во министерството за образование, наука и спорт со цел обезбедување на постојано финансирање на Центрите за кариера во универзитетите и центрите, создадени за поддршка на педагошкиот процес, со оглед на тоа што ваквите видови на дејност се неопходен елемент на редовното високо образование.

Извор: um.si