Универзитетот од Марибор е удостоен со наградата „Global Student Satisfaction Awards 2019“

Универзитетот од Марибора е удостоен со наградата „Global Student Satisfaction Awards 2019“. Наградата во категоријата „Overall Satisfaction“ („Севкупна сатисфакција“) ја обезбеди сајтот StudyPortals.

Наградите „Global Student Satisfaction Awards“ им овозможуваат на студентите од целиот свет да ги одредат најдобрите универзитети, давајќи им можност на учесниците во образовниот процес да дадат свој придонес во траспарентноста во изборот на студирање и квалитетот на образованието. Наведените награди ги откриваат глобалните и регионалните трендови, кои што студентите најмногу ги вреднуваат во образованието.

Извор: um.si